หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"ศูนย์กลางคมนาคม ชุมชนพัฒนา การศึกษาเด่น
เน้นสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมเศรษฐกิจดี"
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
สิบตำรวจโทชุมพล โพธิ์อ่อง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ยินดีต้อนรับผู้เข้ารับชมเว็บไซต์ทุกท่าน
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี และรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 15 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 [ 1 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 22 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 [ 2 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 [ 4 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 28  
 
  (1)  
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-887-5413