หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองปลิง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"หนองปลิงเมืองก้าวหน้า พัฒนาสู่ศูนย์กลางคมนาคม
การศึกษาเด่น เน้นสุขภาวะ
สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.หนองปลิง
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
นายสมชาย ยุกติรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงยินดีต้อนรับ
 
 
 
 
ตำบลหนองปลิงแต่เดิมรวมอยู่กับตำบลปากน้ำโพ ได้แยกออกมาเป็นตำบลโดยใช้ชื่อว่า "ตำบลหนองปลิง" เนื่องจากในหมู่บ้านนี้แต่เดิมมีการเลี้ยงวัว ควาย เป็นจำนวนมากและชาวบ้านได้อาศัยที่บริเวณใกล้หนองน้ำขนาดใหญ่เป็นที่เลี้ยงวัว ควายออกไปกินน้ำจะมีตัวปลิงเกาะติดมาจึงเรียกติดปากกันเรื่อยมาว่า "บ้านหนองปลิง" จนมาถึงปัจจุบัน
 
 
ตำบลหนองปลิงได้ยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 2 มีนาคม 2538 ซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของ นายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เป็นผู้บริหารสูงสุด
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงตั้งอยู่บ้านเลขที่ 1/1 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ระยะห่างจากอำเภอเมืองนครสวรรค์ ประมาณ 9 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 60,174 ไร่ หรือประมาณ 96.28 ตารางกิโลเมตร
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 19,103 คน แยกเป็น

ชาย 9,029 คน คิดเป็นร้อยละ 47.26

หญิง 10,074 คน คิดเป็นร้อยละ 52.74
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 9,208 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 198.41 คน/ตารางกิโลเมตร
ตำบลหนองปลิง มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.แควใหญ่ ต.พระนอน และบึงบอระเพ็ด อ.เมืองฯ
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี โดยมียางโทนป็นเขต  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.พระนอน อ.เมืองฯ และต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.กลางแดด ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองฯ  
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230