หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"ศูนย์กลางคมนาคม ชุมชนพัฒนา การศึกษาเด่น
เน้นสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมเศรษฐกิจดี"
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
สิบตำรวจโทชุมพล โพธิ์อ่อง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ยินดีต้อนรับผู้เข้ารับชมเว็บไซต์ทุกท่าน
 
 
ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 2 ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-386200 , 056-386230
, 056-386231
โทรสาร : 056-386200 ต่อ 17 หรือ 056-386231
Website : www.nongpring.go.th
Email : obt386200@nongpring.go.th
 
 
สายตรงปลัด
โทร.081-046-6606
 
สิบตำรวจโทชุมพล โพธิ์อ่อง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
 
 
 
 
 

เบอร์   056-386200 ต่อ 12 ห้อง นายก อบต.หนองปลิง

เบอร์   056-386200 ต่อ 13 ห้อง รองนายก อบต.หนองปลิง

เบอร์   056-386230  หรือ   เบอร์   056-386200 ต่อ 14 ห้อง ปลัด อบต.หนองปลิง

เบอร์   056-386200 ต่อ 15 ห้อง รองปลัด อบต.หนองปลิง

เบอร์   056-386200 ต่อ 16 ห้อง หัวหน้าสำนักงานปลัด

เบอร์   056-386200 ต่อ 17 ห้อง งานธุรการ (และเครื่องรับแฟ็กซ์)

เบอร์   056-326702  หรือ   เบอร์   056-386200 ต่อ 18 ห้อง งานป้องกันฯ

เบอร์   056-386200 ต่อ 19 ห้อง ผอ.กองคลัง

เบอร์   056-386200 ต่อ 20 ห้อง การเงินและบัญชี (เครื่องรับแฟ็กซ์ 056-386231)

เบอร์   056-386200 ต่อ 21 ห้อง จัดเก็บราย

เบอร์   056-326702  หรือ   เบอร์   056-386200 ต่อ 22 ห้อง กองช่าง

เบอร์   056-386200 ต่อ 23 ห้อง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เบอร์   056-386200 ต่อ 24 ห้อง ผอ.กองสวัสดิการฯ

เบอร์   056-386200 ต่อ 25 ห้อง นักพัฒนาชุมชน

เบอร์   056-386200 ต่อ 26   หน้าห้องนายกฯ

เบอร์   056 – 386065 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
 
  แผนที่ดาวเทียม
 
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-887-5413