หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"หนองปลิงเมืองก้าวหน้า พัฒนาสู่ศูนย์กลางคมนาคม
การศึกษาเด่น เน้นสุขภาวะ
สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.หนองปลิง
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
นายสมชาย ยุกติรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงยินดีต้อนรับ
 
 
ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 2 ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-386200 , 056-386230
, 056-386231
โทรสาร : 056-386200 ต่อ 17 หรือ 056-386231
Website : www.nongpring.go.th
Email : saraban@nongpring.go.th , obt386200@nongpring.go.th
 
 
 
 
 
 

เบอร์ 056-386200 ต่อ 0 ห้อง สำนักงานปลัด

เบอร์ 056-386200 ต่อ 11 ห้อง นายก อบต.

เบอร์ 056-386200 ต่อ 12 ห้อง หน้าห้องนายก

เบอร์ 056-386200 ต่อ 13 ห้อง สภา อบต.

เบอร์ 056-386230 หรือ เบอร์ 056-386200 ต่อ 14 ห้อง ปลัด อบต.

เบอร์ 056-386200 ต่อ 15 ห้อง รองปลัด อบต.

เบอร์ 056-386200 ต่อ 16 ห้อง หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.

เบอร์ 056-386200 ต่อ 17 ห้อง ผอ.กองคลัง

เบอร์ 056-386200 ต่อ 18 ห้อง การเงินการบัญชี

เบอร์ 056-386200 ต่อ 19 ห้อง จัดเก็บรายได้

เบอร์ 056-386200 ต่อ 20 ห้อง ผอ.กองช่าง

เบอร์ 056-326702 หรือ เบอร์ 056-386200 ต่อ 21 ห้อง กองช่าง

เบอร์ 056-386200 ต่อ 22 ห้อง ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เบอร์ 056-386200 ต่อ 23 ห้อง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เบอร์ 056-386200 ต่อ 24 ห้อง ผอ.กองสวัสดิการสังคม

เบอร์ 056-386200 ต่อ 25 ห้อง กองสวัสดิการสังคม

เบอร์ 056-326702 หรือ เบอร์ 056-386200 ต่อ 26 ห้อง ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

เบอร์ 056-386200 ต่อ 27 ห้อง ห้องงานธุรการ (และเครื่องแฟกซ์)

เบอร์ 056-386200 ต่อ 28 ห้อง ห้องประชุม อบต.

เบอร์ 056-356065 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
 
  แผนที่ดาวเทียม
 
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองปลิง
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230