หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"หนองปลิงเมืองก้าวหน้า พัฒนาสู่ศูนย์กลางคมนาคม
การศึกษาเด่น เน้นสุขภาวะ
สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.หนองปลิง
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
นายสมชาย ยุกติรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงยินดีต้อนรับ
 
 
สถานที่สำคัญ
 

วัดสุบรรณาราม  (จังหวัด นครสวรรค์)
รูปชุดก่อน รูปชุดถัดไป
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/10

ลำดับภาพที่ 2/10

ลำดับภาพที่ 3/10

ลำดับภาพที่ 4/10

ลำดับภาพที่ 5/10

ลำดับภาพที่ 6/10

ลำดับภาพที่ 7/10

ลำดับภาพที่ 8/10

ลำดับภาพที่ 9/10

ลำดับภาพที่ 10/10
<<
>>
X
 
ชื่อสถานที่ : วัดสุบรรณาราม
 
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 
ข้อมูล : วัดสุบรรณาราม ตั้งอยู่เลขที่ 89 บ้านหนองอำโพ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 26 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือยาว 10 วา ติดต่อกับทางสาธารณะ ทิศใต้ยาว 3 เส้น ติดต่อกับที่ดินเลขที่ 45 ทิศตะวันออกยาว 10 เส้น 10 วา ติดต่อกับทางสาธารณะ ทิศตะวันตกยาว 10 เส้น 4 วา ติดต่อกับทางสาธารณะ มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 11 ไร่ 1 งาน 84 ตารางวา พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ สภาพแวดล้อมเป็นหมู่บ้านประชาชน อาคารเสนาสนะต่างๆ มี อุโบสถกว้าง 8 เมตร ยาว 23 เมตร สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ.2426 ศาลาการเปรียญกว้าง 10 เมตร ยาว 19 เมตร หอสวดมนต์กว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร สร้าง พ.ศ.2499 กุฎีสงฆ์ จำนวน 6 หลัง วัดสุบรรณาราม เดิมเรียก "วัดหนองอำโพ" สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ.2410 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาประมาณ พ.ศ.2426 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 6 เมตร ยาว 19 เมตร ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ.2496 มีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการตั้งอยู่ที่วัดเนื้อที่ 14 ไร่ ซึ่งทางวัดได้ให้การอนุเคราะห์ด้วยดีตลอดมา เจ้าอาวาสมี 6 รูป คือ รูปที่ 1 พระวร พ.ศ.2448-2456 รูปที่ 2 พระสอน รูปที่ 3 พระแฉล้ม สีสํวโร รูปที่ 4 พระอธิการสำรวย รูปที่ 5 พระอธิการปั่น ปุญฺญกาโม ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.2522 เป็นต้นมา
 
 
ผู้เข้าชม 1821 ท่าน         
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230