หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 84-3467 นครสวรรค์,และรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กฉ-5277 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 150 x 300 ซม. จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ นางกรี ปั้นบรรจง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2565 ]จัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน [ 5 พ.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนพูนดินลงหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. จากคันตะบองไปหนองหมัน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนพูนดินลงหินคลุกแยกไร่นายเชิด หมู่ที่ ๓ บ้านยางโทน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2565 ]จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายประสิทธิ์ ศรีมหาโพธิ์ ถึงโรงงานกระทิงแดง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง กพ-7642 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย รายนางกรี ปั้นบรรจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 64