หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ ๗ บริเวณบ้านนายปราณี ต้นตระกูลไปซอยสามัคคีสุข หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนน คสล.บริเวณบ้านนางชีพ ไปบริเวณบ้านนายสนิท (บริเวณบ้านเลขที่ ๓๙๙/๙ ) หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกบริเวณกลุ่มบ้านจีนก๋ง และบริเวณบ้านนายประจวบ เรืองอร่าม ไปถึงบ้านนางเครือ เรืองอร่าม หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกบริเวณท้ายซอยหนองปลิง - เขาทอง หมู่ที่ ๒ บริเวณซอยหนองปลิงร่วมใจ ๙/๗ หมู่ที่ ๗ บริเวณทางไปที่นานางรุณ วันเชื้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก บริเวณสี่แยกบ้านหนองขนาก ทางไปด้านหลังสนามแข่งรถ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยบ้านผู้ใหญ่เซ่ง ต่อถนน คสล.เดิม ทางไปโกดังดอกไม้และบริเวณซอยประปาหมู่บ้าน (อนามัย) หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งเปลี่ยนยางนอกรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กร-4202 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งยางในรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บพ-759 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2564 ]จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.บริเวณซอยบ้านผู้พันสมหมาย หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2564 ]จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณคลองสาธารณะ ไปถึงศาลแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 32