หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๓๐ ชุด ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2566 ]จ้างจ้างเหมาบริการ คนงานประจำรถขยะ สำนักปลัด จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โครงการติดตั้งเสียงตามสายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ) ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๓๔ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2566 ]ซื้อสายไฮโดรลิค ในการซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตง-๒๔๕๔ นว. จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างฐานพร้อมถังเก็บน้ำบ้านบนเนิน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสามัคคีสุข ซอย ๗ แยก ๓ หมู๋ที่ ๗ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๓๐ ชุด ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]ซื้อหินคลุก (กองช่าง) จำนวน ๓๖ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]ซื้อท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๐ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 122