หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลิง - บ้านเขาทอง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว. ถ.๒๗-๐๑ สายทาง บ้านตลาดหนองปลิง หมู่ที่ ๒ - บ้านหนองอำโพ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมประตูสำนักงาน อบต. ประตูห้องประชุม และประตูห้องน้ำชาย ประตูห้องน้ำหญิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง จำนวน 3 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-54-0012, 420-54-0011, และ 005-53-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๑-๐๐๑๑ และ ๔๑๖-๔๗-๐๐๐๑ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2566 ]จ้างเปลี่ยนฟิล์มบานหน้ารถยนต์ HYUNDAI หมายเลขทะเบียน นค ๔๘๒๔ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๕-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2566 ]จ้างจัดทำตรายางจำนวน ๑ อัน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้แบบมีพนักพิง) จำนวน ๖ ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๔-๖๐-๐๐๑๖ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 87