หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"ศูนย์กลางคมนาคม ชุมชนพัฒนา การศึกษาเด่น
เน้นสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมเศรษฐกิจดี"
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
สิบตำรวจโทชุมพล โพธิ์อ่อง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 ขยายไปจนถึง 30 มิถุนายน 2564
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.แม่วงก์   จ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ปี งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2564
อบต.แม่วงก์   จ้างจ้างเหมารถเพื่อทำการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลื่อกตั้ง สมาชิก อบต.และผู้บริหารท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2564
อบต.แม่วงก์   จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 1 โครงการ (โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์ ประจำปีงบประมาณ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2564
อบต.วัดไทรย์   จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416-48-0011 และเครื่องสำรองไฟ รหัส 478-61-0036 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2564
อบต.วัดไทรย์   จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-8373 นว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2564
อบต.วัดไทรย์   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศพด.บ้านเอื้ออาทร 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2564-31 ม.ค. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2564
อบต.เนินกว้าว   จ้างเหมาทำป้ายประกาศผลการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2564
อบต.ชุมตาบง   ซื้อจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมห้องสุขา องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2564
อบต.นครสวรรค์ออก   ซื้อวัสดุกีฬา (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2564
อบต.นครสวรรค์ออก   ซื้อวัสดุกีฬา (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2564
อบต.ลาดทิพรส   ซื้อฉากกั้นโควิดแบบพลาสติก เพื่อใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส จำนวน 39 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2564
อบต.ลาดทิพรส   ซื้อชุดตรวจ ATK เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัดที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส จำนวน 200 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2564
อบต.แม่เปิน   ซื้อหิน 3/8 จำนวน 940 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2564
อบต.แม่เปิน   ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ขนาดบรรจุ 200 ซี.ซี รสจืด (นมโรงเรียน ) ชนิดกล่อง จำนวน 38,920 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2564
อบต.เนินขี้เหล็ก   จ้างตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2,125
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230