หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"ศูนย์กลางคมนาคม ชุมชนพัฒนา การศึกษาเด่น
เน้นสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมเศรษฐกิจดี"
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
นายสมชาย ยุกติรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงยินดีต้อนรับ
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.นครสวรรค์ตก   จ้างเหมารถแบ็คโฮ ขนาดเครื่องยนต์พีซี 200 ซีซี รถบรรทุกสิบล้อและค่าแรงคนงาน เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สายสันคู-วังไผ่ บริเวณหน้าศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๖ นครสวรรค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
อบต.นครสวรรค์ตก   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
อบต.ด่านช้าง   จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมประตูปิด - เปิดน้ำ บริเวณนานางสุขศรี คงสิบ หมู่ที่ 11 บ้านบึงเฒ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
อบต.ด่านช้าง   จ้างตอกเข็มไม้และเรียงกระสอบทรายป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 5 บ้านหนองละมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
อบต.ชุมตาบง   จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ท 82-5502 นครสวรรค์ งานส่วนสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
อบต.ตาสัง   จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
อบต.ตาสัง   จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำสายปากดง-ห้าแยกบึงลาด หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
อบต.แม่วงก์   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลุ่มทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ท่ี่ 2 บ้านคลองน้ำโจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
อบต.แม่วงก์   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายไกร มุ่งป้องกลาง หมู่ที่ 6 บ้านหนองอ้ายสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
อบต.แม่วงก์   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายธง สมบูรณ์ หมู่ที่ 2 บ้านคลองน้ำโจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
อบต.แม่วงก์   จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-0014 (สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
อบต.แม่วงก์   จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ 600-62-0033 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
อบต.แม่วงก์   จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 600-60-0026 จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ   จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสวนสาธารณะ(สระน้ำประปาบ้านบุรีรัมย์) พร้อมติดตั้งชุดเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 3 เครื่อง (พิกัดจุดดำเนินงาน E566635 N1738104 ) หมู่ที่ 10 บ้านบุรีรัมย์ ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
อบต.สระแก้ว   จ้างซ่อมแซมคันคลองพร้อมทำแนวป้องกันการกัดเซาะ (ม.9 บ้านดอนโม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2,713
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230