หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"หนองปลิงเมืองก้าวหน้า พัฒนาสู่ศูนย์กลางคมนาคม
การศึกษาเด่น เน้นสุขภาวะ
สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.หนองปลิง
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
นายสมชาย ยุกติรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงยินดีต้อนรับ
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.เกยไชย   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังสูบเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ค. 2566
อบต.เกยไชย   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ ของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 2566
อบต.เกยไชย   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 2566
อบต.เกยไชย   จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเกยไชย หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๒-๐๐๓๗ จำนวน ๒ รายการ ของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 2566
อบต.พระนอน   ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ตรานมโรงเรียน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖(๑๖-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 2566
ทต.หนองเบน   ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเบน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (จำนวน 11 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 2566
ทต.หนองเบน   ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลหนองเบน ประจำเดือน มิถุนายน 2566 (จำนวน 21 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 2566
ทต.หนองเบน   ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 (จำนวน 21 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 2566
ทต.หนองเบน   ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (จำนวน 11 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 2566
อบต.ห้วยใหญ่   เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลฯ ) 30 พ.ค. 2566
อบต.ห้วยใหญ่   เครื่องเจีย / ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว ( 125 มิลลิเมตร) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์ 30 พ.ค. 2566
อบต.ห้วยใหญ่   ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน (ตามราคาท้องถ่ิ่น ) 2 ตู้ 30 พ.ค. 2566
อบต.ห้วยใหญ่   โครงการก่อสร้างคอนกรีตดาดแนวคันทางบริเวณบ้านสระงาม หมู่ที่ ๔ (ตามแบบที่อบต.กำหนด ) 30 พ.ค. 2566
อบต.ห้วยใหญ่   โครงการก่อสร้างคอนกรีตดาดแนวคันทางบริเวณหน้าที่ทำการ อบต.ห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๓ (ตามแบบที่อบต.กำหนด ) 30 พ.ค. 2566
อบต.ห้วยใหญ่   โครงการก่อสร้างคอนกรีตดาดแนวคันทางบริเวณหน้าวัดหนองแก้ว หมู่ที่ ๑ 30 พ.ค. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 4,407
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230