หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"ศูนย์กลางคมนาคม ชุมชนพัฒนา การศึกษาเด่น
เน้นสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมเศรษฐกิจดี"
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
สิบตำรวจโทชุมพล โพธิ์อ่อง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 ขยายไปจนถึง 30 มิถุนายน 2564
 
 
 


นายถวิล วงศ์อินทร์
กำนันตำบลหนองปลิง
 
 


นายศิริพัฒน์ สิงห์กวาง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1


นายบุญเลิศ ชมภูวิเศษ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2


นายวิโรจน์ บุญพร้อม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3


นายสุพจน์ ศรีพูล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4


นายจีระนัน พุ่มกล่อม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5


นายถวิล วงศ์อินทร์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6


นายมงคล พันธุ์ขุนทด
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7


นายสมหมาย บางเอี่ยม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230