หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"หนองปลิงเมืองก้าวหน้า พัฒนาสู่ศูนย์กลางคมนาคม
การศึกษาเด่น เน้นสุขภาวะ
สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.หนองปลิง
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
นายสมชาย ยุกติรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงยินดีต้อนรับ
 
 
กิจการสภา
 
  หมวดข่าว : กิจการสภา ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]  
อ่าน: 24
 


 
ประกาศ เรียกประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]  
อ่าน: 44
 
 
     


 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 2 มี.ค. 2566 ]  
อ่าน: 72
 


 
ประกาศ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้าราชการสภาท้องถิ่น พ.ศ.2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]  
อ่าน: 12
 
 
     


 
ระเบียบ สภาอบต.หนองปลิง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ ฯ พ.ศ.2565 [ 21 ธ.ค. 2565 ]  
อ่าน: 90
 


 
ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 [ 21 ก.พ. 2566 ]  
อ่าน: 57
 
 
     


 
ประกาศ เรียกประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 [ 16 ก.พ. 2566 ]  
อ่าน: 59
 


 
คำสั่งที่ 1 ปี2566 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ประจำปี 2566 [ 16 ก.พ. 2566 ]  
อ่าน: 59
 
 
     


 
ประกาศสมัยประชุมสภาอบต.สามัญ ประจำปี 2566 และ สมัยแรก ปี 2567 [ 13 ก.พ. 2566 ]  
อ่าน: 55
 


 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 13 ก.พ. 2566 ]  
อ่าน: 62
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 12
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230