หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"ศูนย์กลางคมนาคม ชุมชนพัฒนา การศึกษาเด่น
เน้นสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมเศรษฐกิจดี"
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
สิบตำรวจโทชุมพล โพธิ์อ่อง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 ขยายไปจนถึง 30 มิถุนายน 2564
 
 

 
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนตรวจคัดกรองให้กับประชาชนตำบลหนองปลิง  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้รับการประสานงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้กำหนดดำเนินโครงการตรวจหาเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เชิงรุก ในพื้นที่ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้วิธีตรวจแบบ Antigen test kit (ATK) สามารถลงทะเบียนได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ในวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
1. รับลงทะเบียนเฉพาะคนไทยเท่านั้น
2.รับลงทะเบียนวันที่ 21 กันยายน 2564 เท่านั้น เนื่องจากต้องส่งข้อมูลให้ อบจ.นครสวรรค์ ดำเนินการต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ย. 2564 เวลา 17.04 น. โดย คุณ ภริตา นุทกิจ

ผู้เข้าชม 83 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230