หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"ศูนย์กลางคมนาคม ชุมชนพัฒนา การศึกษาเด่น
เน้นสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมเศรษฐกิจดี"
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.หนองปลิง
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
นายสมชาย ยุกติรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงยินดีต้อนรับ
 
 


 
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
💖วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 นายกสมชาย ยุกติรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง 📝ประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างจิตสำนึกให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประพฤติปฎิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ทัศนคติในการปฏิบัติงานร่วมกัน และเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีให้แก่บุคลากรภายในองค์ก

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ส.ค. 2565 เวลา 21.27 น. โดย คุณ ภริตา นุทกิจ

ผู้เข้าชม 18 ท่าน

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230