หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"ศูนย์กลางคมนาคม ชุมชนพัฒนา การศึกษาเด่น
เน้นสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมเศรษฐกิจดี"
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.หนองปลิง
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
นายสมชาย ยุกติรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงยินดีต้อนรับ
 
 


 
ประชุมผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 24  

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประชุมผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 24
นายกสมชาย ยุกติรัตน์ นายก อบต.หนองปลิง ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกอง พนักงานราชการ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565 สรุปผลการดำเนินงานผ่านมา เพื่อเตรียมพร้อมในการดำเนินโครงการแต่ละส่วนราชการ และรับทราบปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขพัฒนางานบริการ อบต.หนองปลิงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 📇

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ส.ค. 2565 เวลา 21.37 น. โดย คุณ ภริตา นุทกิจ

ผู้เข้าชม 18 ท่าน

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230