หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"ศูนย์กลางคมนาคม ชุมชนพัฒนา การศึกษาเด่น
เน้นสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมเศรษฐกิจดี"
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.หนองปลิง
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
นายสมชาย ยุกติรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงยินดีต้อนรับ
 
 


 
ลงพื้นที่ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3,4 และ 7 เพื่อมอบผ้าห่มให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ ที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนเครื่องกันหนาว  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายกสมชาย ยุกติรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ร่วมกับ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัดมหาชน โดยคลังปิโตเลียมนครสวรรค์ ,ส่วนกิจการเพื่อสังคม บริษัทโออาร์ ,ผู้นำชุมชน และกองสวัสดิการสังคม ได้ลงพื้นที่ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3,4 และ 7 เพื่อมอบผ้าห่มให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ ที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนเครื่องกันหนาว โดยเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องกันหนาวของประชาชนและให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาว

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ธ.ค. 2565 เวลา 15.24 น. โดย คุณ ภริตา นุทกิจ

ผู้เข้าชม 43 ท่าน

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230