หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"ศูนย์กลางคมนาคม ชุมชนพัฒนา การศึกษาเด่น
เน้นสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมเศรษฐกิจดี"
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.หนองปลิง
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
นายสมชาย ยุกติรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงยินดีต้อนรับ
 
 


 
ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้อนหมู่ที่ 1 ได้แก่ ศาลาประชาคม และหมู่ที่ 8 ได้แก่ กลุ่มบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8  

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลาประมาณ 14.00 น.  นายกสมชาย ยุกติรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง มอบหมาย งานสาธารณสุข สำนักปลัด และกองช่าง ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้อนหมู่ที่ 1 ได้แก่ ศาลาประชาคม และหมู่ที่ 8 ได้แก่ กลุ่มบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะเปียกตั้งแต่ต้นทาง

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ธ.ค. 2565 เวลา 09.33 น. โดย คุณ ภริตา นุทกิจ

ผู้เข้าชม 47 ท่าน

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230