หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"ศูนย์กลางคมนาคม ชุมชนพัฒนา การศึกษาเด่น
เน้นสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมเศรษฐกิจดี"
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.หนองปลิง
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
นายสมชาย ยุกติรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงยินดีต้อนรับ
 
 


 
แจ้งประชาสัมพันธ์ห้ามเผาพืชไร่ทางการเกษตร เผาขยะ และเผาถ่านหรือวัสดุอื่นใดในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลิง  
 

แจ้งประชาสัมพันธ์ 🚫🔥🌳
⭐ ห้ามเผาพืชไร่ทางการเกษตร เผาขยะ และเผาถ่านหรือวัสดุอื่นใดในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลิง    
🔷 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงขอประชาสัมพันธ์  ห้ามมิให้ผู้ใดเผากิ่งไม้ เผาใบไม้เผาสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตร เผาขยะมูลฝอยและเผาพื้นที่เกษตรกรรม หรือเผาในที่โล่งแจ้ง เพื่อป้องกันมลพิษของหมอกควัน และ ปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และมีผลต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน หากพบว่ามีการฝ่าฝืนจะพิจารณาดำเนินการทางกฎหมาย 📝
-------------------------------------------------------------------------
จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 🙏

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ม.ค. 2566 เวลา 15.04 น. โดย คุณ ภริตา นุทกิจ

ผู้เข้าชม 19 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230