หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"หนองปลิงเมืองก้าวหน้า พัฒนาสู่ศูนย์กลางคมนาคม
การศึกษาเด่น เน้นสุขภาวะ
สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.หนองปลิง
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
นายสมชาย ยุกติรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงยินดีต้อนรับ
 
 


 
การประกาศนโยบาย No Gift Policy  

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสมชาย  ยุกติรัตน์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อมอบนโยบาย งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งให้นำนโยบายไปเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ในสังกัด รวมทั้งให้ยึดถือและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 มี.ค. 2566 เวลา 16.27 น. โดย คุณ ภริตา นุทกิจ

ผู้เข้าชม 52 ท่าน

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230