หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"หนองปลิงเมืองก้าวหน้า พัฒนาสู่ศูนย์กลางคมนาคม
การศึกษาเด่น เน้นสุขภาวะ
สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.หนองปลิง
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
นายสมชาย ยุกติรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงยินดีต้อนรับ
 
 


 
ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนอกสถานที่  

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

📌 เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 💕
     🏛️ ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
           นอกสถานที่ ❤️  🌹
   🐲 นายกสมชาย  ยุกติรัตน์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการนอกสถานที่ ในพื้นที่ตำบลเกรียงไกร สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2566  
   📝 เพื่อฟังการชี้แจงนโยบายและข้อมูลข่าวสารราชการต่างๆ นำโดยว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย  จินดาพันธ์  นายอำเภอเมืองนครสวรรค์  ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง
และ กำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 🙏
#นายกสมชายยุกติรัตน์
#องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ก.พ. 2566 เวลา 11.35 น. โดย คุณ ภริตา นุทกิจ

ผู้เข้าชม 12 ท่าน

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230