หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"หนองปลิงเมืองก้าวหน้า พัฒนาสู่ศูนย์กลางคมนาคม
การศึกษาเด่น เน้นสุขภาวะ
สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.หนองปลิง
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
นายสมชาย ยุกติรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงยินดีต้อนรับ
 
 


 
ประชุมผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6  

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

🔷 ประชุมผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6 🔷                                      
                  (วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566) 📝
    🔜 🔜นายกสมชาย ยุกติรัตน์ นายก อบต.หนองปลิง ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566
    ➡️➡️ สรุปผลการดำเนินงานผ่านมา เพื่อเตรียมพร้อมในการดำเนินโครงการแต่ละส่วนราชการ และรับทราบปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขพัฒนางานบริการ อบต.หนองปลิงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
#นายกสมชายยุกติรัตน์
#องค์การบริหารตำบลหนองปลิง

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ก.พ. 2566 เวลา 11.38 น. โดย คุณ ภริตา นุทกิจ

ผู้เข้าชม 18 ท่าน

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230