หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"หนองปลิงเมืองก้าวหน้า พัฒนาสู่ศูนย์กลางคมนาคม
การศึกษาเด่น เน้นสุขภาวะ
สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.หนองปลิง
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
นายสมชาย ยุกติรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงยินดีต้อนรับ
 
 


 
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาประมาณ
       09.00น. 🕘
✨ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โดย 🐲 นายกสมชาย ยุกติรัตน์
   ➡️➡️ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โดย มอบหมายให้
  💼 ส.ต.ท. ชุมพล โพธิ์อ่อง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ซึ่งมี  
  💜 วัตถุประสงค์เพื่อ รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรม/โครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ 2565 และ พิจารณาอนุมัติแผนการเงิน แผนสุขภาพชุมชน และแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.พ. 2566 เวลา 13.38 น. โดย คุณ ภริตา นุทกิจ

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230