หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"หนองปลิงเมืองก้าวหน้า พัฒนาสู่ศูนย์กลางคมนาคม
การศึกษาเด่น เน้นสุขภาวะ
สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.หนองปลิง
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
นายสมชาย ยุกติรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงยินดีต้อนรับ
 
 


 
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.หนองปลิง  

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

📍 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น.
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ครั้งที่ 1/2566 🏛️
   🐲 ท่าน นายกสมชาย ยุกติรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เเละ ท่าน สุพจน์ สังข์เงิน สมาชิกสภาอบจ. เขตอำเภอเมืองนครสวรรค์เขต 8
   📩 จัดทำประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมเเละเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566  เเละ
   💼 มอบประกาศนียบัตร🎗️แก่ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 22 ท่าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ก.พ. 2566 เวลา 14.10 น. โดย คุณ ภริตา นุทกิจ

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230