หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"ศูนย์กลางคมนาคม ชุมชนพัฒนา การศึกษาเด่น
เน้นสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมเศรษฐกิจดี"
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.หนองปลิง
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
นายสมชาย ยุกติรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงยินดีต้อนรับ
 
  
ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ซอยลมโชยแยก ๒ ซ้ายมืนวนออก ซอย ๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.ย. 2565 เวลา 16.28 น. โดย คุณ มสารัตน์ วรรณทิพภากรณ์

ผู้เข้าชม 3 ท่าน

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230