หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"ศูนย์กลางคมนาคม ชุมชนพัฒนา การศึกษาเด่น
เน้นสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมเศรษฐกิจดี"
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.หนองปลิง
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
นายสมชาย ยุกติรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงยินดีต้อนรับ
 
 
หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่   27 มี.ค. 2566 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาอบตหนองปลิงร่วมกับประชาคมระดับตำบลหนองปลิง ครั้งที่ 1/2566 เรื่องพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ,2566-2570)เพิ่มเติมและเปลื่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566   27 มี.ค. 2566 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   การงดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด การเฝ้าระวัง รายการสนับสนุนการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เกินค่ามาตรฐาน   23 มี.ค. 2566 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เรื่อง รับโอน พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งที่ว่าง   13 มี.ค. 2566 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 1)   20 ก.พ. 2566 79
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศฯ เรื่อง ปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาการรับเรื่องร้องทุกข์ - ร้องเรียน   20 ก.พ. 2566 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การจัดทำประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570   16 ก.พ. 2566 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญผู้รับบริการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปี พ.ศ.2566 การตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)   23 มี.ค. 2566 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) ประจำปีงบประมาณ 2566   10 มี.ค. 2566 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3-5 /2566   10 มี.ค. 2566 17
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 27
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230