หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"ศูนย์กลางคมนาคม ชุมชนพัฒนา การศึกษาเด่น
เน้นสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมเศรษฐกิจดี"
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
สิบตำรวจโทชุมพล โพธิ์อ่อง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ยินดีต้อนรับผู้เข้ารับชมเว็บไซต์ทุกท่าน
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเปิดเผยราคากลาง ติดตั้งหอกระจายจ่ายเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  5 ส.ค. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเปิดเผยราคากลาง วางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณซอยเยี่ยมพัฒนา (ท้ายซอย) หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  24 ก.ค. 2563 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเปิดเผยราคากลาง ขยายไหล่ทางถนน คสล.บริเวณคันคลองสาธารณะ มาถึงวัดเทพนิมิตรสว่างธรรม หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์   24 ก.ค. 2563 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่เส่ง ไปบ้านนายคนึง ภู่จรูญ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  23 ก.ค. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเปิดเผยราคากลาง วางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณซอยบ้านนางแก้ว ไปเชื่อมต่อหมู่บ้านวีระกร หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  23 ก.ค. 2563 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านนายจำรอง (ท้ายหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๒ ช่วง  23 ก.ค. 2563 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การตรวจการจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณปากซอยหนองปลิงรวมใจ17/1 เชื่อมหมู่บ้านหนองปลิงเมืองใหม่(ซอยเยี่ยมพัฒนา)หมู่ที่7 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  22 ก.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างป้าย อบต.หนองปลิง ยาว 9.00 เมตร พร้อมจัดภูมิทัศน์ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  21 ก.ค. 2563 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การตรวจการจ้างพัสดุ โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณข้างวัดเทพนิมิตสว่างธรรมซอยบ้านนายสมยศ(ร้านตัดผม)หมู่ที่2 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  21 ก.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การตรวจการจ้างพัสดุ โครงการซ่อมแซมถนน คสล.บริเวณบ้านเลขที่ 55/2 หมู่2 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  20 ก.ค. 2563 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 123
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230