หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"ศูนย์กลางคมนาคม ชุมชนพัฒนา การศึกษาเด่น
เน้นสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมเศรษฐกิจดี"
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
สิบตำรวจโทชุมพล โพธิ์อ่อง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ขยายไปจนถึง 31 ตุลาคม 2563
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ต่อจาก คสล.เดิม ไปสวนลุงไสว หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  15 ม.ค. 2564 29
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายสุชาติ ไปถึงทางรถไฟ ม.5 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์  11 ม.ค. 2564 37
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านนายน้อย อ่วมคุ้ม ไปถึงทางรถไฟ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์   11 ม.ค. 2564 36
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเปิดเผยราคากลาง วางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณบ้านคุณน้ำผึ้ง จันทร์อิ่ม ถึงศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์   8 ม.ค. 2564 42
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเปิดเผยราคากลาง วางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณซอยเยี่ยมพัฒนา ตั้งแต่ปากซอยด้ายซ้าย, ขวา ถึงร้านเสริมสวยอ่ำ หมู่ 7 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  8 ม.ค. 2564 44
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเปิดเผยราคากลาง วางท่อระบายน้ำ คสล.จากบ้านนายจริน แพรเงิน ถึงท่อระบายน้ำเดิม หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  8 ม.ค. 2564 42
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายเวช โพธิ์กลิ่น ถึงบ้านนายอเนก แก้วมาก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  28 ธ.ค. 2563 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การตรวจการจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณซอยสามัคคีสุข ซอย 2 (ผู้พันมด) หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์   28 ธ.ค. 2563 42
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การตรวจการจ้างโครงการท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณหลังคลัง ปตท. ไปถึงคลองสาธารณะ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลิง อำดภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  28 ธ.ค. 2563 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบริเวณกลุ่มบ้านนางนุสรา รุ่งสันเที๊ยะ และภายใน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์   21 ธ.ค. 2563 10
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 131
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230