หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"ศูนย์กลางคมนาคม ชุมชนพัฒนา การศึกษาเด่น
เน้นสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมเศรษฐกิจดี"
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
สิบตำรวจโทชุมพล โพธิ์อ่อง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ขยายไปจนถึง 31 ตุลาคม 2563
 

 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตรวจการจ้างการเสนอราคา จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านอ่างหิน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  14 ต.ค. 2563 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การตรวจการจ้าง โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  25 ก.ย. 2563 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การตรวจการจ้างโครงการติดตั้งไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 5 จุด ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  25 ก.ย. 2563 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การตรวจการจ้างโครงการติดตั้งไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ป้ายเตือนทางโค้ง จำนวน 5 จุด ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  25 ก.ย. 2563 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การตรวจการจ้างโครงการติดตั้งไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ป้ายเตือนเขตข้ามถนน (เขตรงเรียนและอื่น) จำนวน LED ไม่น้อยกว่า 170 หลอด พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 จุด ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  25 ก.ย. 2563 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การตรวจการจ้างพัสดุโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณบ้านนายศักดิ์รินทร์ สังข์ทรัพย์ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  24 ก.ย. 2563 24
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การตรวจการจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแวมท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณบ้านนางพรรณพิมล ผลแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  24 ก.ย. 2563 25
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การตรวจการจ้าง โครงการจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางเดิมเป็นถนน คสล.บริเวณบ้านนายสุรินทร์ เชื่อชุ่ม หมู่ที่1 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  24 ก.ย. 2563 25
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.บริเวณบ้านนายเจิม ต่วนชะเอม หมู่ที่4 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  24 ก.ย. 2563 21
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านอ่างหิน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  22 ก.ย. 2563 3
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 128


 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230