หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"ศูนย์กลางคมนาคม ชุมชนพัฒนา การศึกษาเด่น
เน้นสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมเศรษฐกิจดี"
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
สิบตำรวจโทชุมพล โพธิ์อ่อง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 ขยายไปจนถึง 30 มิถุนายน 2564
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงภูมิทัศน์ซอยสามัคคีสุขจากท้ายซอย ไปถึงวัดภัทรสิทธาราม หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  8 ก.ย. 2564 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่อจาก คสล.เดิมซอยบ้านพักคนชรา หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์   6 ก.ย. 2564 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การตรวจการซ่อมแซมถนนหินคลุกต่อจากถนน คสล.เดิม ถึงกลุ่มบ้านนายจุ้ย เปี่ยมสุข และภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์   1 ก.ย. 2564 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณบ้าน ร.ต.ยัง อภิญญา ไปถึงคลองสาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์   1 ก.ย. 2564 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกถนนสายไร่นายนิรุต ขวัญใจ และภายใน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์   1 ก.ย. 2564 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การตรวจการจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณหน้าวัดหนองปลิงไปหนองปลิง ซอย 10 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์   31 ส.ค. 2564 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณสวนไผ่ไปศาลแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์   30 ส.ค. 2564 28
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.กลุ่มบ้านนางเครือ เรืองอร่าม หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์   30 ส.ค. 2564 28
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเปิดเผยราคากลาง วางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณที่นายถาวร กล่อมเกลา ถึงอู่บุญธรรม หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์   26 ส.ค. 2564 63
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเปิดเผยราคากลาง วางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านนายจำลอง ทองวิไลลักษณ์ ถึงบ้านสุภรักษ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  25 ส.ค. 2564 26
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 142
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230