หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"ศูนย์กลางคมนาคม ชุมชนพัฒนา การศึกษาเด่น
เน้นสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมเศรษฐกิจดี"
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
..............................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 ขยายไปจนถึง 30 มิถุนายน 2564
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผุ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564  20 ม.ค. 2565 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปีเพิ่มเติม  7 ม.ค. 2565 73
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.กลุ่มบ้านนายชาญชัย นิลสนธิ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์   7 ธ.ค. 2564 79
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางสุภาพร ชมภูศรี ถนน คสล. จากบ้านเลขที่ ๑๔๓/๑๖ หมู่ที่ ๑ ถึงถนนสายป่ารัง จำนวน ๒ ช่วง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  3 ธ.ค. 2564 56
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศการขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พ.ย. 2564 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การตรวจการจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณท้ายหมู่บ้านทวีทรัพย์ไปคลองสาธารณะ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์   28 ก.ย. 2564 44
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การตรวจการจ้างโครการปรุงภูมิทัศน์ซอยสามัคคีสุขท้ายซอยไปถึงวัดภัทรสิทธาราม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์   28 ก.ย. 2564 47
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การตรวจการจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณซอยลุงไสว ไปเชื่อมรางสาธารณะ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  27 ก.ย. 2564 46
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ภายในหมู่ที่ 7 (ซอยปู่ก้านแยกซ้าย) หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์   23 ก.ย. 2564 47
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณสวนไผ่ไปศาลแดง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  23 ก.ย. 2564 39
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 121
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230