หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"ศูนย์กลางคมนาคม ชุมชนพัฒนา การศึกษาเด่น
เน้นสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมเศรษฐกิจดี"
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
สิบตำรวจโทชุมพล โพธิ์อ่อง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 ขยายไปจนถึง 30 มิถุนายน 2564
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การตรวจการจ้างพัสดุโครงการวางม่อระบายน้ำ คสล.บริเวณที่นายถาวร กล่อมเกลา ถึงอู่บุญธรรม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์   14 ก.ย. 2564 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.ซอเยี่ยมพัฒนาจากแยกบ้านลุงฉลองไปลงคลอง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์   10 ก.ย. 2564 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงภูมิทัศน์ซอยสามัคคีสุขจากท้ายซอย ไปถึงวัดภัทรสิทธาราม หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  8 ก.ย. 2564 42
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.บริเวณบ้านนายสมัย วงศ์แสง ไปบริเวณบ้านนายบุญนาค ลาเครือ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์   8 ก.ย. 2564 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนบริเวณซอยบ้านนายสมชาย ปั้นเพ็ง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์   7 ก.ย. 2564 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การตรวจการจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านนายจำลอง ทองวิไลลักษณ์ ถึงบ้านสุภรักษ์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์   7 ก.ย. 2564 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่อจาก คสล.เดิมซอยบ้านพักคนชรา หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์   6 ก.ย. 2564 31
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การตรวจการซ่อมแซมถนนหินคลุกต่อจากถนน คสล.เดิม ถึงกลุ่มบ้านนายจุ้ย เปี่ยมสุข และภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์   1 ก.ย. 2564 24
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณบ้าน ร.ต.ยัง อภิญญา ไปถึงคลองสาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์   1 ก.ย. 2564 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกถนนสายไร่นายนิรุต ขวัญใจ และภายใน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์   1 ก.ย. 2564 25
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 132
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230