หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"ศูนย์กลางคมนาคม ชุมชนพัฒนา การศึกษาเด่น
เน้นสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมเศรษฐกิจดี"
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.หนองปลิง
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
นายสมชาย ยุกติรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงยินดีต้อนรับ
 
 
หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองหลวง   รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่   3 เม.ย. 2566 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ลาดทิพรส   ประกาศ ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566   30 มี.ค. 2566 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ลาดทิพรส   ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ภ.ด.ส.๑)   30 มี.ค. 2566 0
ข่าวกิจกรรม อบต.ตาคลี   ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป   30 มี.ค. 2566 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ไผ่สิงห์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สิงห์ ( ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไผ่สิงห์ ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไผ่สิงห์ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖   30 มี.ค. 2566 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ประเพณีจัดงานขนมจีนโบราญชาวมอญ หมู่ที่ 5 บ้านหนองเสือ   29 มี.ค. 2566 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดไทรย์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566   29 มี.ค. 2566 39
ข่าวกิจกรรม อบต.ห้วยร่วม   การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นและความต้องการในการจัดประชุมประชาคมเ เรื่อง (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร   29 มี.ค. 2566 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยใหญ่   รายงาน (INFO) ด้านที่ 2 นวัตกรรมและการศึกษา รายการ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น   29 มี.ค. 2566 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท สำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566   29 มี.ค. 2566 6
กิจการสภา อบต.วังซ่าน   ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ   29 มี.ค. 2566 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านไร่   การจัดประชุมอบรมเพื่อปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต ตามประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)   29 มี.ค. 2566 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดไทรย์   ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ประจำปี งบประมาณ 2566   29 มี.ค. 2566 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566   29 มี.ค. 2566 7
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ      29 มี.ค. 2566 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เขากะลา   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากะลา เรื่องลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566   29 มี.ค. 2566 3
ข่าวกิจกรรม อบต.ธารทหาร   พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) รับกำจัดขยะมูลฝอยระหว่างเทศบาลเมืองตาคลีและองค์การบริหารส่วนตำบลธารทหาร   29 มี.ค. 2566 3
ข่าวกิจกรรม อบต.ลาดทิพรส   พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( บ่อทิ้งขยะ ) Mou ณ. สำนักงานเทศบาลเมืองตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์.   29 มี.ค. 2566 5
หนังสือราชการ สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว 875 เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2566   29 มี.ค. 2566 2
ข่าวกิจกรรม อบต.นครสวรรค์ออก   การประชุมสภา อบต.นครสวรรค์ออก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1ประจำปี พ.ศ.2566   29 มี.ค. 2566 4
กิจการสภา อบต.ศาลาแดง   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดงสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1   29 มี.ค. 2566 1
กิจการสภา อบต.ศาลาแดง   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1   29 มี.ค. 2566 1
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 5,477
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230