หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"ศูนย์กลางคมนาคม ชุมชนพัฒนา การศึกษาเด่น
เน้นสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมเศรษฐกิจดี"
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.หนองปลิง
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
นายสมชาย ยุกติรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงยินดีต้อนรับ
 
 
หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่เปิน   ปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 15 ต.แม่เปิน   23 ธ.ค. 2565 27
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระแก้ว   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2566   8 ธ.ค. 2565 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ยางตาล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาพนักงานเก็บขยะมูลฝอย ของ อบต.ยางตาล    8 ธ.ค. 2565 10
ข่าวกิจกรรม อบต.นครสวรรค์ออก   การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก   8 ธ.ค. 2565 5
ข่าวกิจกรรม อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ   ทีมงานกองช่างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ 9    8 ธ.ค. 2565 6
ข่าวกิจกรรม อบต.นครสวรรค์ออก   พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกถึงความดีของพ่อหลวงแห่งแผ่นดินรัชกาลที่ 9 วันพ่อแห่งชาติ วันชาติและวันดินโลก    8 ธ.ค. 2565 7
ข่าวกิจกรรม อบต.นครสวรรค์ออก   พิธีน้อมรำลึกถึงความดีของพ่อหลวงแห่งแผ่นดินรัชกาลที่ 9 วันพ่อแห่งชาติ วันชาติและวันดินโลก    8 ธ.ค. 2565 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าตะโก   ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอเทศบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565   8 ธ.ค. 2565 7
กิจการสภา ทต.ท่าตะโก   ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอเทศบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565   8 ธ.ค. 2565 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ลาดทิพรส   ประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ครอบครองที่ดินรกร้างว่างเปล่า เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน   8 ธ.ค. 2565 9
ข่าวกิจกรรม อบต.ห้วยถั่วใต้   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจโครงการขยะเปียกลดโลกร้อน   8 ธ.ค. 2565 10
ข่าวกิจกรรม ทต.ท่าตะโก   วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินงานตามโครงการมหกรรมอาหารสะอาด รสชาติอร่อย โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฐพล แสงสอาด ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอท่าตะโก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และนางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก   8 ธ.ค. 2565 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เขาดิน   ประกาศกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครสวรรค์   8 ธ.ค. 2565 48
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่างิ้ว   การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่39-41/2565   8 ธ.ค. 2565 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่างิ้ว   การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่42/2565และครั้งที่43/2565   8 ธ.ค. 2565 4
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองเบน   🥰วันที่ 7 ธันวาคม 2565🥰 🍀 นายพิษณุ สหัสธรรมรังษี ปลัดเทศบาลตำบลหนองเบน 👉 ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างทุกสังกัด เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน มอบหมายนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำเดือนธันวาคมให้กับทุกสังกัดนำไปปฏิบัติ ขับเคลื่อ   8 ธ.ค. 2565 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่างิ้ว   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์   8 ธ.ค. 2565 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระแก้ว   ประชาสัมพันธ์ กฏหมายน่ารู้ ค่าธรรมเนียมทวงหนี้ ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ ต้องรู้ข้อมูลใดบ้าง   8 ธ.ค. 2565 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.กลางแดด   องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดดประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ พ.ศ.2565   8 ธ.ค. 2565 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เก้าเลี้ยว   ประกาศเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว เรื่อง ประกาศบัญ๙ีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนที่ปลูกสร้าง เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2566 จนถึงว   8 ธ.ค. 2565 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองโพ   ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพยืสิน เรื่องบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง   8 ธ.ค. 2565 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ยางขาว   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   8 ธ.ค. 2565 5
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 5,256
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230