หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 รอบ12เดือน [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
จริยธรรมของข้าราชการ [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 21 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 80  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 106  
 
ประกาศ เรื่อง ดำเนินการเพื่อความโปร่งใสในการจัดหาพัสดุ [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 103  
 
  (1)     2