หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 19 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
แจ้งขยายกรอมเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่สวนท้องถิ่น [ 19 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน [ 19 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 66  
 
รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2563 [ 19 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 รอบ12เดือน [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 61  
 
จริยธรรมของข้าราชการ [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 66  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 63  
 
  (1)     2