หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 21 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 66  
 
ประกาศ เรื่อง ดำเนินการเพื่อความโปร่งใสในการจัดหาพัสดุ [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 66  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 80  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี พ.ศ.2562 – 2564 [ 18 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 89  
 
ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562 - 2564) [ 13 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 112  
 
  (1)