หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"ศูนย์กลางคมนาคม ชุมชนพัฒนา การศึกษาเด่น
เน้นสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมเศรษฐกิจดี"
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
สิบตำรวจโทชุมพล โพธิ์อ่อง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ขยายไปจนถึง 31 ตุลาคม 2563
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 11 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 147  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 12 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 115  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) แก้ไขครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 24 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 71  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 114  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) ประจำปี 2562 [ 18 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 67  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2562-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2562 [ 21 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 60  
 
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 3 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 70  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 [ 1 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 81  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 77  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2561) [ 16 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 87  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 1) [ 22 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 86  
 
  (1)     2   
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230