หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"ศูนย์กลางคมนาคม ชุมชนพัฒนา การศึกษาเด่น
เน้นสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมเศรษฐกิจดี"
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
สิบตำรวจโทชุมพล โพธิ์อ่อง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ขยายไปจนถึง 31 ตุลาคม 2563
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนความก้าวหน้าในสายงาน [ 16 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 73  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 17 [ 16 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 73  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 16 [ 16 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 63  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 15 [ 16 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 60  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 14 [ 16 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 58  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 13 [ 16 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 65  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 12 [ 16 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 61  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 11 [ 16 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 57  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 10 [ 16 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 62  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 9 [ 16 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 69  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 8 [ 16 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 70  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 7 [ 16 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 72  
 
  (1)     2      3   
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230