หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานอื่นๆ
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 รอบเดือนธันวาคม [ 25 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานผลตรวจสอบจาก สตง. [ 22 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) [ 22 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 34  
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน [ 22 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 29  
 
  (1)