หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน 63 [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 รอบเดือนธันวาคม [ 25 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 72  
 
รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปี พ.ศ.2562 [ 3 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 43  
 
รายงานผลตรวจสอบจาก สตง. [ 22 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 86  
 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) [ 22 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 92  
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน [ 22 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 89  
 
  (1)