หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 28 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 78  
 
[ 19 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 162  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายลจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 12 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 127  
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 6 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 215  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 [ 12 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 193  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 [ 20 มิ.ย. 2559 ]  อ่าน : 200  
 
  (1)