หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"ศูนย์กลางคมนาคม ชุมชนพัฒนา การศึกษาเด่น
เน้นสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมเศรษฐกิจดี"
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
สิบตำรวจโทชุมพล โพธิ์อ่อง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ขยายไปจนถึง 31 ตุลาคม 2563
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 25 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลผ่านการทดลองปฏิบัติราชการ [ 17 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลผ่านการทดลองปฏิบัติราชการ [ 10 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 25  
 
คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 [ 22 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑืและเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 22 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 22 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 15 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 -2 [ 28 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 -1 [ 28 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง [ 28 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
  (1)     2      3      4   
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230