หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"ศูนย์กลางคมนาคม ชุมชนพัฒนา การศึกษาเด่น
เน้นสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมเศรษฐกิจดี"
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
สิบตำรวจโทชุมพล โพธิ์อ่อง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ยินดีต้อนรับผู้เข้ารับชมเว็บไซต์ทุกท่าน
 
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2561 [ 27 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 208  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 49  
 
ประกาศเรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ [ 19 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 110  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ...... [ 19 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ..... [ 19 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 64  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายลจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 12 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 70  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 [ 31 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 53  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 31 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 98  
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 6 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 132  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง [ 5 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 130  
 
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 (ปรับปรุงครั้งที่ 3 ระบบจำแนกตำแหน่ง) [ 11 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 86  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 [ 12 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 143  
 
  (1)     2   
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-887-5413