หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"ศูนย์กลางคมนาคม ชุมชนพัฒนา การศึกษาเด่น
เน้นสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมเศรษฐกิจดี"
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.หนองปลิง
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
นายสมชาย ยุกติรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงยินดีต้อนรับ
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 101  
 
การดำเนินการตามนโยบายการ บริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 81  
 
ประกาศ กถ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑืและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 12 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 90  
 
โครงการอยรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม [ 1 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 101  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 79  
 
วินัยและการรักษาวินัย [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 81  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230