หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"ศูนย์กลางคมนาคม ชุมชนพัฒนา การศึกษาเด่น
เน้นสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมเศรษฐกิจดี"
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
สิบตำรวจโทชุมพล โพธิ์อ่อง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 ขยายไปจนถึง 30 มิถุนายน 2564
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 43  
 
พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 51  
 
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 7 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 44  
 
พรก.ว่าด้วยการบริการกิจการบ้านเมิองที่ดี พ.ศ.2546 [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 39  
 
พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 52  
 
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 35  
 
พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 11 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230