หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"ศูนย์กลางคมนาคม ชุมชนพัฒนา การศึกษาเด่น
เน้นสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมเศรษฐกิจดี"
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.หนองปลิง
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
นายสมชาย ยุกติรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงยินดีต้อนรับ
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566 [ 12 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 20  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) [ 12 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี [ 12 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 18  
 
เจตจำนงในการปฏิบัติหน้าที่และการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 61  
 
มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 50  
 
มาตรการเพื่อความโปร่งใสในการจัดหาพัสดุ [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 47  
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565 [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 70  
 
รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) ประจำปี 2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 111  
 
การประกาศเจตนารมณ์ [ 9 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 89  
 
มาตการการจัดหาพัสดุ [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 123  
 
มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 132  
 
มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 221  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230