หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"ศูนย์กลางคมนาคม ชุมชนพัฒนา การศึกษาเด่น
เน้นสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมเศรษฐกิจดี"
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.หนองปลิง
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
นายสมชาย ยุกติรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงยินดีต้อนรับ
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศฯ เรื่อง มาตรการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ [ 23 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2565 [ 14 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง แสดงเจตจำนงสุจริต และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 14 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 14  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566 [ 12 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 45  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) [ 12 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี [ 12 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 41  
 
เจตจำนงในการปฏิบัติหน้าที่และการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 75  
 
มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 68  
 
มาตรการเพื่อความโปร่งใสในการจัดหาพัสดุ [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 61  
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565 [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 90  
 
รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) ประจำปี 2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 177  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230