หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"ศูนย์กลางคมนาคม ชุมชนพัฒนา การศึกษาเด่น
เน้นสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมเศรษฐกิจดี"
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
นายสมชาย ยุกติรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงยินดีต้อนรับ
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เจตจำนงในการปฏิบัติหน้าที่และการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 37  
 
มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 29  
 
มาตรการเพื่อความโปร่งใสในการจัดหาพัสดุ [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565 [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 42  
 
รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) ประจำปี 2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 58  
 
การประกาศเจตนารมณ์ [ 9 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 62  
 
มาตการการจัดหาพัสดุ [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 105  
 
มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 112  
 
มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 154  
 
รายงานผลการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 106  
 
รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2563 [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 124  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 120  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230