หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3/2564 [ 25 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564 [ 14 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 [ 17 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 29/2563 [ 29 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 28/2563 [ 28 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 27/2563 [ 23 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 26/2563 [ 22 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 25/2563 [ 22 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 24/2563 [ 14 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 23/2563 [ 25 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
  (1)     2      3      4