หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ิ 8/2563 [ 11 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 7/2563 [ 24 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 9/2563 [ 11 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6/2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 5/2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 4/2563 [ 28 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3/2563 [ 14 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 [ 23 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)