หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 6/2564 [ 23 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 5/2564 [ 18 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4/2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3/2564 [ 25 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564 [ 14 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 [ 17 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 29/2563 [ 29 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 28/2563 [ 28 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 27/2563 [ 23 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 26/2563 [ 22 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
  (1)     2      3      4