หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
รายงานการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 29/2563 [ 29 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 28/2563 [ 28 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 27/2563 [ 23 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 26/2563 [ 22 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 25/2563 [ 22 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 24/2563 [ 14 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 23/2563 [ 25 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 22/2563 [ 24 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 21/2563 [ 19 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 20/2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)     2      3      4