หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 19/2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 18/2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 17/2563 [ 22 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 16/2563 [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 15/2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 14/2563 [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 12/2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 11/2563 [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
  (1)     2      3