หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"ศูนย์กลางคมนาคม ชุมชนพัฒนา การศึกษาเด่น
เน้นสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมเศรษฐกิจดี"
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.หนองปลิง
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
นายสมชาย ยุกติรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงยินดีต้อนรับ
 
 
 
ตำบลหนองปลิงมีเส้นทางหลัก 3 สาย ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3001, 3002 และ 3004 ซึ่งเป็นเส้นทางหลักเชื่อมโยงระหว่างศูนย์กลางจังหวัด กับชุมชนเมืองตะวันออกของจังหวัด ได้แก่ อำเภอท่าตะโก อำเภอไพศาลี อำเภอหนองบัว และบางส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์ และเป็นจุดที่ตั้งของสถานีรถไฟของจังหวัดนคสวรรค์ ซึ่งเชื่อมโยงระหว่างภาคกลางไปสู่ภาคเหนือ
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อแหล่งน้ำ ขนาด
(กxยxล)
ความจุ
(ลบ.ม.)
บ่อน้ำบาดาล
(บ่อ)
ถังน้ำคสล.
(ถัง)
  1   คลองสาธารณประโยชน์ 5 ม. 300 ม. 3 ม. 4,500 - 2  
1   สระน้ำสนามบินเก่า 40 ม. 45 ม. 3 ม. 4,400 - -
  1   สระน้ำหลังวัดหนองปลิง 80 ม. 33 ม. 5 ม. 13,200 - 2  
2   สระน้ำสาธารณประโยชน์ 40 ม. 95 ม. 7 ม. 26,600 - -
  3   สระน้ำประปาหมู่บ้าน 5 ม. 100 ม. 3 ม. 1,500 2 -  
3   อ่างเก็บน้ำอ่างหิน 80 ม. 240 ม. 3 ม. 57,600 - -
  3   คลองสาธารณประโยชน์ 12 ม. 1,500 ม. 3 ม. 54,000 - -  
4   สระน้ำสาธารณประโชยน์ 80 ม. 40 ม. 5 ม. 16,000 3 1
  4   สระน้ำประปาหมู่บ้าน 40 ม. 40 ม. 5 ม. 8,000 - -  
4   คลองสาธารณประโยชน์ 12 ม. 5,000 ม. 3 ม. 180,000 3 1
  4   สระน้ำสาธารณประโยชน์ 40 ม. 40 ม. 3 ม. 4,800 - -  
4   สระน้ำสาธารณประโยชน์ 60 ม. 60 ม. 2 ม. 7,200 3 1
  5   สระน้ำประปาหมู่บ้าน 12 ม. 1,500 ม. 3 ม. 54,000 - -  
5   สระน้ำหน้าวัดสุบรรณาราม 12 ม. 1,500 ม. 3 ม. 54,000 3 1
  6   - - - 1 1  
8   สระหลวง 80 ม. 100 ม. 5 ม. 40,000 3 1
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230