หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"หนองปลิงเมืองก้าวหน้า พัฒนาสู่ศูนย์กลางคมนาคม
การศึกษาเด่น เน้นสุขภาวะ
สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.หนองปลิง
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
นายสมชาย ยุกติรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงยินดีต้อนรับ
 
 
คู่มือประชาชน
 
       

การรับชำระภาษีป้าย


ขั้นตอนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


ประกาศ ขยายเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.3 (งานภาษี)


บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 (งานภาษี)


การจัดทำ ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตตำบลหนองปลิง ประจำปี พ.ศ. 2566 (ภาษี)

  (1)  
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230