หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"ศูนย์กลางคมนาคม ชุมชนพัฒนา การศึกษาเด่น
เน้นสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมเศรษฐกิจดี"
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
สิบตำรวจโทชุมพล โพธิ์อ่อง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 ขยายไปจนถึง 30 มิถุนายน 2564
 
 
 
ชาวบ้านในตำบลหนองปลิง มีความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย พึ่งพาอาศัยกัน มีการสร้างบ้านเรือนไว้ในละแวกเดียวกัน อยู่ด้วยกันแบบเครือญาติ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีศาสนาอื่นๆ ปะปนอยู่บ้าง แต่ชาวบ้านก็อยู่รวมกันอย่างมีความสุข โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญต่างๆ
 
 
วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

วัดหนองปลิง หมู่ที่ 1

สำนักสงฆ์เทพนิมิตสว่างธรรม หมู่ที่ 2

วัดเขมิราษฏร์ หมู่ที่ 3

วัดสุบรรณาราม หมู่ที่ 5

วัดสังฆมงคล หมู่ที่ 6
 
 


ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง มีสถาบันการศึกษา ดังนี้

โรงเรียนอนุบาล จำนวน 2 แห่ง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง หมู่ที่ 5
 
โรงเรียนอนุบาลพัดทอง หมู่ที่ 2

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง
 
โรงเรียนวัดหนองปลิง หมู่ที่ 1
 
โรงเรียนสหวิทยาศึกษา หมู่ที่ 2
 
โรงเรียนวัดสุบรรณราม หมู่ที่ 5
 
โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา หมู่ที่ 6

โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
 
โรงเรียนวัดหนองปลิง หมู่ที่ 1
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง จำนวน 1 แห่ง

สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 5 แห่ง

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 6 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100      
 
 

สถานีตำรวจภูธรหนองปลิง จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์รับแจ้งเหตุ จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์บริการประชาชน จำนวน 1 แห่ง
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230