หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองปลิง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"หนองปลิงเมืองก้าวหน้า พัฒนาสู่ศูนย์กลางคมนาคม
การศึกษาเด่น เน้นสุขภาวะ
สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.หนองปลิง
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
นายสมชาย ยุกติรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงยินดีต้อนรับ
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


สิบตำรวจโทชุมพล โพธิ์อ่อง
ปลัดองค์การบรีหารส่วนตำบล
โทร : 056-386-200 ต่อ14
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


สิบตำรวจเอก กิตติกรณ์ ตุ๊สังวรณ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 056-386-200ต่อ15


นางสาวอริสรา ทองรอด
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 056-386-200ต่อ16


นางสุวรรณา วังยา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 056-386-200ต่อ17


นายณัฐกิตติ์ พรหมมา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 056-386200 กด 20


นางสาวกมลรัตน์ พรมลอย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 056-386-200ต่อ22


นางจินตนา ศิริธนะ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 056-386-200ต่อ24


นางจินตนา ศิริธนะ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230