หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"ศูนย์กลางคมนาคม ชุมชนพัฒนา การศึกษาเด่น
เน้นสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมเศรษฐกิจดี"
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
สิบตำรวจโทชุมพล โพธิ์อ่อง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 ขยายไปจนถึง 30 มิถุนายน 2564
 
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลหนองปลิง
     จำนวนภาพ : 24  รูป
     จำนวนผู้เข้าชม : 1188  ท่าน


 
วัดหนองปลิง
     จำนวนภาพ : 8  รูป
     จำนวนผู้เข้าชม : 1440  ท่าน


 
วัดสุบรรณาราม
     จำนวนภาพ : 10  รูป
     จำนวนผู้เข้าชม : 1158  ท่าน


 
วัดสังฆมงคล
     จำนวนภาพ : 12  รูป
     จำนวนผู้เข้าชม : 2032  ท่าน


 
  (1)     2   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230