หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"ศูนย์กลางคมนาคม ชุมชนพัฒนา การศึกษาเด่น
เน้นสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมเศรษฐกิจดี"
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
สิบตำรวจโทชุมพล โพธิ์อ่อง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 ขยายไปจนถึง 30 มิถุนายน 2564
 
 
   วัดหนองปลิง  (จังหวัด นครสวรรค์)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/8

ลำดับภาพที่ 2/8

ลำดับภาพที่ 3/8

ลำดับภาพที่ 4/8

ลำดับภาพที่ 5/8

ลำดับภาพที่ 6/8

ลำดับภาพที่ 7/8

ลำดับภาพที่ 8/8
<<
>>
X
 
ชื่อสถานที่ : วัดหนองปลิง
 
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 
ข้อมูล : วัดหนองปลิง ตั้งอยู่เลขที่ 94 บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 94.2 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือยาว 5 เส้น ติดต่อกับที่ดินของเอกชน ทิศใต้ยาว 4 เส้น ติดต่อกับทางสาธารณะ ทิศตะวันออกยาว 4 เส้น 14 วา ติดต่อกับลำห้วยสาธารณะ ทิศตะวันตกยาว 1 เส้น 16 วา ติดต่อกับทางสาธารณะ ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 11305 มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ 21 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 5948,15007 สร้าง พ.ศ.2523 พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูง มีลำห้วยเล็กๆ อยู่ทางด้านตะวันออกของวัด อาคารเสนาสนะต่างๆ มี อุโบสถกว้าง 7 เมตร ยาว 18 เมตร สร้าง พ.ศ.2511 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น กุฎีสงฆ์ จำนวน 3 หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ สำหรับปูชนียวัตถุมี พระประธานในอุโบสถปางมารวิชัย ขนาดพระเพลากว้าง 3 ศอก พร้อมด้วยพระอัครสาวก นอกจากนี้มีพระพุทธชินราชจำลอง และพระพุทธรูปขนาดและปางต่างๆ จำนวน ๖ องค์ วัดหนองปลิงได้สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2415 ได้มีนามตามชื่อบ้านที่วัดตั้งอยู่ ประชาชนได้ร่วมกันจัดสร้างวัดนี้ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2508 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ได้ผูกพัทธสีมาวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2509 ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยติธรรม พ.ศ. 2497 มีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการตั้งอยู่ที่ด้วย สำหรับพระภิกษุอยู่จำพรรษามีปีละประมาณ 30 รูป สามเณร 7 รูป เจ้าอาวาสมีนามว่า พระครูนิกรธรรมรัต ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.2499 จนถึงปัจจุบัน
 
 
ผู้เข้าชม 1153 ท่าน         
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230