หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"ศูนย์กลางคมนาคม ชุมชนพัฒนา การศึกษาเด่น
เน้นสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมเศรษฐกิจดี"
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.หนองปลิง
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
นายสมชาย ยุกติรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงยินดีต้อนรับ
 
 
 

ชาวบ้านที่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 8,011 ครัวเรือน

ชาวบ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 68 ครัวเรือน
 
 

เสียงตามสาย จำนวน 8 หมู่บ้าน
 
 

ชาวบ้านที่มีประปาใช้ จำนวน 5,373 ครัวเรือน

ชาวบ้านที่ไม่มีประปาใช้ จำนวน 2,706 ครัวเรือน

มีประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง
 
 

สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง (ประเภทที่ 3) จำนวน 2 แห่ง

คลังน้ำมัน จำนวน 1 แห่ง

สถานีบริการน้ำมัน(ประเภทที่ 2) จำนวน 8 แห่ง

ปั๊มแก๊ส LPG จำนวน 1 แห่ง

โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 9 แห่ง

คลังก๊าซ จำนวน 1 แห่ง
 
 

ลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น จำนวน 50 คน

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 196 คน

อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 162 คน
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230