หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"ศูนย์กลางคมนาคม ชุมชนพัฒนา การศึกษาเด่น
เน้นสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมเศรษฐกิจดี"
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.หนองปลิง
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
นายสมชาย ยุกติรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงยินดีต้อนรับ
 
 
 
การรับลูกจ้างของอบต.
 

คุณสมบัติการรับลูกจ้าง พนักงาน ของอบต.มีตามระเบียบไว้ชัดเจน เคยต้องโทษจำคุกในคดีอาญา พรบ.ยาสเพติดฯ ไม่ตรวจสอบเลยหรออบต.หนองปลิง

เขียนโดย   คุณ ไม่

วันที่ 12 ม.ค. 2566 เวลา 13.10 น. [ IP : 118.173.142.166 ]  
 

เรียน  คุณไม่
      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ขอเรียนว่า การตรวจสอบคุณสมบัติหรือตรวจสอบประวัติตามประกาศ ก.อบต.นว. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ข้อ 4  กรณีพนักงานจ้างตามภารกิจ,พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ, พนักงานจ้างทั่วไป ส่วนพนักงานจ้างเหมาบริการไม่ถือเป็นพนักงานของรัฐ  ซึ่งไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามประกาศ ก.อบต.นว.ดังกล่าว
       หากท่านมีข้อสงสัยพนักงานรายใด ท่านสามารถแจ้งหรือขอตรวจสอบได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

เขียนโดย   คุณ ADMIN

วันที่ 17 ม.ค. 2566 เวลา 10.51 น. [ IP : 113.53.28.32 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230