หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"ศูนย์กลางคมนาคม ชุมชนพัฒนา การศึกษาเด่น
เน้นสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมเศรษฐกิจดี"
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
สิบตำรวจโทชุมพล โพธิ์อ่อง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ขยายไปจนถึง 31 ตุลาคม 2563
 
 
 
รบกวนตัดหญ้าข้างทางซอยลมโชย  16 0 8 ก.ย. 2563
แจ้งหลอดไฟทางในหมู่บ้านธนารักษ์ชำรุด  24 0 14 ส.ค. 2563
อยากทราบว่าทางสำนักสงฆ์ มีการทอดผ้าป่าตลอดแบบนี้จริงใหม  5774 14 10 มิ.ย. 2563
เก็บขยะไม่เรียบร้อย  94 2 22 เม.ย. 2563
แจ้งหลอดไฟส่องสว่างชำรุด  124 2 14 เม.ย. 2563
แจ้งหลอดไฟส่องสว่างทางหมู่บ้านธนารักษ์ชำรุุด  77 1 24 ธ.ค. 2562
ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นสักทางเข้าซอยลมโชย  298 2 7 พ.ย. 2562
แจ้งเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างทาง ชำรุด  98 0 21 ต.ค. 2562
งบประมาณ  1220 4 11 ก.ย. 2562
เหม็นควันเผาถ่าน  1840 1 23 พ.ค. 2562
  (1)     2      3   
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230