หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"ศูนย์กลางคมนาคม ชุมชนพัฒนา การศึกษาเด่น
เน้นสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมเศรษฐกิจดี"
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
..............................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 ขยายไปจนถึง 30 มิถุนายน 2564
 
 
 
แจ้งโคมไฟฟ้าถนนไม่ติด  224 8 25 ส.ค. 2564
จะยื่นขออนุญาตก่อสร้างต้องทำไงครับ  274 1 30 ก.ค. 2564
อยากทราบว่าทางสำนักสงฆ์ มีการทอดผ้าป่าตลอดแบบนี้จริงใหม  11541 29 7 ม.ค. 2565
จนท.วางตัวไม่เป็นกลาง  118 0 28 ต.ค. 2564
ไฟส่องสว่างในซอยไม่ติดทั้งซอย  107 2 27 ต.ค. 2564
ขอความช่วยเหลือวางท่อระบายน้ำ  147 7 27 ต.ค. 2564
ขยะ  111 0 20 ก.ย. 2564
ตำแหน่งว่าง  137 1 12 ก.ค. 2564
ผู้รับเหมา  182 1 9 ก.ค. 2564
เก็บขยะไม่เรียบร้อย  266 1 2 ก.ค. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230